Ellen White

via Why do I Write SDA Cult?.

Advertisements